Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń

 

 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów osobą papieża Polaka – historia życia, droga do świętości

- pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II

- kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego
- uczenie kulturalnego współzawodnictwa

- integracja uczniów z różnych szkół

Kategorie konkursowe:

Konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II (okres dzieciństwa, młodości, kapłaństwa,  pontyfikatu)

Konkurs realizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

1.  szkoła podstawowa klasy IV- VI

2. gimnazjum klasy I - III

W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły z każdej grupy wiekowej.

Zasady konkursu:

1. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólnodostępną wiedzę o postaci Papieża

2. Forma konkursu to dwie rundy. Pierwsza składa się z 25 pytań testowych, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, w ciągu 20 minut, zaznaczając właściwą odpowiedź. Dwie osoby tworzące zespół rozwiązują test oddzielnie. Następnie sumuje się punkty. Pięć zespołów 2-osobowych z największą liczbą punktów z pierwszej rundy przechodzi do drugiej. Druga runda to zestaw pytań, na które zespoły udzielają ustnej odpowiedzi losując numer pytania. Gdy pytania się wyczerpią zespół, który w drugiej rundzie zdobył największą ilość punktów wygrywa zajmując miejsce. II i III miejsce zajmują kolejne drużyny zgodnie z ilością zdobytych punktów.
W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana dodatkowa część - dogrywka, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu.

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty, które zostaną doliczone do wyników klasyfikacji generalnej “ I Regionalnej Parafiady w Prostyni”

 

 Karty zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do ZSG w Prostyni na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faxem pod numer: 29 644 92 00 do dnia 5 czerwca 2017 roku.


Zakres materiału dla szkoły podstawowej

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej,

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla,

7. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.


Zakres materiału dla gimnazjum

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • działalność naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska,
 • biskup Wojtyła na Soborze Watykańskim II.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • nauczanie papieskie – encykliki (liczba, nazwy) w tym encykliki społeczne,
 • inne dokumenty papieskie – ważniejsze adhortacje i listy,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej.

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • dokumenty papieskie poświęcone Bożemu Miłosierdziu,
 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla

7. Jan Paweł II – poeta i prozaik:

 • poezja i książki papieża (podstawowe informacje).

8. Instytucje, które odwiedził Jan Paweł II:

 • ONZ, UNESCO, Parlament Europejski, Trybunał Praw Człowieka, Parlament RP (data, przesłanie – główne myśli).

9. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

REGULAMIN KONKURSU DZIECIĘCEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ

ENGLISH SONGS

 Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych
Uczniowie klas gimnazjalnych.

Jury:

Nauczyciele języka angielskiego oraz zajęć artystycznych

 Miejsce:

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:

Konkurs odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku

 Cele:

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • propagowanie nauki języka obcego poprzez piosenkę,
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • doskonalenie wymowy i wzbogacanie leksyki.

Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie piosenki w języku angielskim z repertuaru dziecięcego lub młodzieżowego

2. W konkursie może wziąć udział  solista lub zespół wokalny składający się maksymalnie z  5 osób w poszczególnej kategorii,

3. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 minut

4. Piosenka powinna pochodzić z kanonu piosenki dziecięcej w przypadku szkół podstawowych oraz piosenki młodzieżowej w przypadku gimnazjalistów

5. Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym, a capella lub z osobą akompaniującą na własnym instrumencie muzycznym.

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.

7. Ocenie Jury podlegać będą:

 - walory głosowe uczestników

 - ciekawa interpretacja utworu

 - dobór repertuaru do wieku

 - muzykalność i poczucie rytmu

 - dykcja i poprawność językowa

 - ogólny wyraz artystyczny

 - ruch sceniczny

 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, które przyznawane będą w  kategoriach:

–    klasy IV – VI szkół podstawowych

–    klasy I – III gimnazjów

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty, które zostaną doliczone do wyników klasyfikacji generalnej
“I Regionalnej Parafiady w Prostyni”

9. Karty zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do ZSG w Prostyni na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faxem pod numer: 29 644 92 00 do dnia 5 czerwca 2017 roku.

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

"JAN PAWEŁ II - PORTRET SERCEM MALOWANY"

 

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły - Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności papieża, uwrażliwianie na piękno stworzonego świata, przybliżenie wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim wskazywanie dobrych wartości  w życiu młodego człowieka. 

Cele konkursu:

 • kultywowanie pamięci o papieżu
 • pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II,
 • integracja szkół,
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.
 • wspieranie  prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości  plastycznej dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
Uczniowie klas gimnazjalnych

 Komisja:

Organizator powoła niezależną komisję złożoną z trzech osób

 Miejsce:                                           

Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

Termin:

13 czerwca 2017 roku.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem: „Jan Paweł II – portret sercem malowany''
 2. Format prac: A3.
 3. Technika wykonania – malarstwo. Organizator zapewnia narzędzia i materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej.
 4. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę, szkoła w każdej grupie wiekowej  może zgłosić jednego uczestnika.
 5. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do konkursu drogą elektroniczną na adres zsg_prostyn.op.pl lub faksem na numer (29) 64 49 200
 6. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 r.
 7. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.

Kryteria oceny:

 1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

II grupa: kl. I-III Gimnazjum

Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:

- zgodność z tematyką konkursu,

- oryginalność spojrzenia autora na tematykę,

- walory artystyczne,

Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy

Klasyfikacja generalna Parafiady

Punkty uzyskane w konkursie plastycznym zostaną doliczone do klasyfikacji generalnej I Regionalnej Parafiady w Prostyni.

Uwagi organizacyjne:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 KARTA ZGŁOSZENIA