Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Regulaminy konkurencji sportowych i karty zgłoszeń

ZAWODY SPORTOWE - INFORMACJE OGÓLNE
 1. Każda szkoła/placówka zgłasza drużynę 10 osobową ( 5 dziewczynek i 5 chłopców).
 2. Każda osoba z drużyny może brać udział maksymalnie w 2 konkurencjach sportowych.
 3. Zawody będą przebiegać w konkurencjach drużynowych. Wyniki drużynowe będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych szkół/placówek.
 4. W poszczególnych konkurencjach będą mogły startować tylko i wyłącznie osoby wcześniej zgłoszone. W wypadkach losowych dopuszcza się możliwość wymiany zawodników tylko za zgodą organizatora.
 5. Przy dopuszczeniu zawodnika do udziału w zawodach sportowych wymagana jest legitymacja szkolna wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna. Weryfikacja, czy dany zawodnik posiada w/w dokumenty należy do opiekuna reprezentacji.
 6. Organizatorzy zobowiązują reprezentacje/szkoły/parafie/placówki do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów dla swych reprezentacji w czasie trwania zawodów.
 7. Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonych regulaminów, opracowanych w oparciu o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZA.Składy sędziowskie są powoływane przez Organizatora. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują sędziowie główni poszczególnych dyscyplin.
 8. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową szkół/parafii.
 9. Każda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni strój sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.
 11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 12. Zawodnicy przystępując do zawodów wyrażają automatycznie zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska, jeśli znajdą się oni w gronie laureatów.
 13. Zawodnicy dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 14. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.
 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Adresaci:
Uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych. 

Sędziowie:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Boisko szkolne przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.

Termin:
Turniej piłki nożnej odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia turnieju: 9.00

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn godziny rozpoczęcia mogą jeszcze ulec zmianie.

 Warunki uczestnictwa:

 1.  Jedna placówka może zgłosić do udziału w turnieju 1 drużynę mieszaną (3 dziewczynki i 3 chłopców).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do turnieju drogą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę  zgłoszenia stanowi  załącznik do regulaminu.

Przepisy:

W turnieju piłki nożnej obowiązują przepisy zgodne z przepisami piłki nożnej.

Odrębne przepisy dotyczące turnieju:

 1. Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Podczas gry na boisku jest 6 zawodników w tym bramkarz.
 3. Każda drużyna może mieć 3 zawodników rezerwowych.System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.
 4. Pole karne - zakreślony łuk o promieniu 6m.
 5. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od środka linii bramkowej.
 6. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów od piłki.
 7. Przepis o spalonym nie obowiązuję.
 8. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie:
  bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami;
  różnica zdobytych i straconych bramek;
  rzuty karne.
 9. Zakaz gry w tzw. "wkrętkach".
 10. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

Klasyfikacja generalna Parafiady:

Wyniki uzyskane w turnieju piłki nożnej zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".


KARTA ZGŁOSZENIAREGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

 

Adresaci:
Uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędziowie:
Nauczyciele wychowania fizycznego

 Miejsce:
Hala gimnastyczna w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Turniej piłki siatkowej odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia turnieju: 9.00

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn godziny rozpoczęcia mogą jeszcze ulec zmianie.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w turnieju 1 drużynę mieszaną ( 3 dziewczęta i 3 chłopców).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do turnieju drogą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę  zgłoszenia stanowi  załącznik do regulaminu.

Przepisy:

W turnieju piłki siatkowej obowiązują przepisy PZPS.

Szczegóły:

Gra odbywa się na boisku o wymiarach 18x9. Na boisku musi zawsze znajdować się 6 zawodników: 3 dziewczęta i 3 chłopców.

System rozgrywek i punktacja będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.

Podczas turnieju obowiązuje strój sportowy - wymagane jest zmienne obuwie sportowe.

Klasyfikacja generalna Parafiady

Wyniki uzyskane w turnieju piłki siatkowej zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".


KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN ZAWODÓW W SKOKU W DAL


Adresaci:
Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędzia:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Skocznia przy boisku sportowym w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Zawody w skoku w dal odbędą się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00
Planowana godzina zakończenia startów: 11.00
Zawodnicy (niezależnie od kategorii wiekowej) mogą zgłaszać się w godzinach 9.00 - 11.00, aby wziąć udział w zawodach w skoku w dal.

Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 uczestników (1 dziewczynka i 1 chłopiec).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do zawodów drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

Kategorie wiekowe:

 • Kategoria P: uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych
 • Kategoria G: uczniowie gimnazjów

 Szczegóły:

 1. Skok w dal odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. Konkurencja odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 3. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 4. W kategorii P (szkoła podstawowa) odbicie do skoku wykonywane jest ze strefy długości 1m.
 5. W kategorii G (gimnazjum) odbicie do skoku wykonywane jest z belki.
 6. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania 1 skoku próbnego, następnie 2 skoków w konkursie.
 7. O kolejności decyduje osiągnięty wynik - jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało tą samą odległość lepszego skoku to do ustalenia kolejności zawodników uwzględnia się odległość drugiego skoku.
 8. Skok w dal zaliczany jest do konkurencji drużynowej.

 Klasyfikacja generalna Parafiady

Wyniki uzyskane w zawodach w skoku w dal zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Regionalnej Parafiady w Prostyni".


KARTA ZGŁOSZENIAREGULAMIN ZAWODÓW W RZUCIE PIŁKĄ PALANTOWĄ


Adresaci:
Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędzia:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Boisko sportowe w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Zawody w rzucie piłką palantową odbędą się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00
Planowana godzina zakończenia startów: 11.00
Zawodnicy (niezależnie od kategorii wiekowej) mogą zgłaszać się w godzinach 9.00 - 11.00, aby wziąć udział w zawodach w rzucie piłką palantową.

Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 uczestników (1 dziewczynka i 1 chłopiec).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do zawodów drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200.
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

 Kategorie wiekowe:

 • Kategoria P: uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych
 • Kategoria G: uczniowie gimnazjów

Szczegóły:

Rzut piłką palantową odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.

Konkurencja odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zawodników obowiązuje strój sportowy.

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy zawodnik ma prawo do wykonania 1 rzutu próbnego, a następnie 2 rzutów w konkursie.

Odległość uzyskana przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra.

O kolejności decyduje osiągnięty wynik - jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało tą samą odległość lepszego rzutu to do ustalenia kolejności zawodników uwzględnia się odległość drugiego skoku.

Rzut piłką palantową zaliczany jest do konkurencji drużynowej.

 Klasyfikacja generalna Parafiady:

Wyniki uzyskane w zawodach w skoku w dal zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".

 
KARTA ZGŁOSZENIA

 Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.