Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Zestaw programów w roku szkolnym 2017/2018

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  PROSTYNI  
w roku szkolnym 2017/18

lp

przedmiot

Numer dopuszczenia

autor

tytuł

wydawnictwo

1

oddział przedszkolny

2-OP-17/18

M. Kwaśniewska

W. Żaba- Zabińska

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

MAC

2

Język angielski

3-JA-OP-17/18

M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Pearson

3

religia

2-R-OP-17/18

ks. dr Tadeusz Śmiech

W radości dzieci Bożych.

Jedność

Kielce

 

Legenda:

1-      numer dopuszczenia nadany w danym roku szkolnym, właściwy dla danego etapu kształcenia,

OP- skrót nazwy przedmiotu, tu: oddział  przedszkolny,

17/18- dwie ostatnie cyfry roku szkolnego, tu: stosuje się ukośnik.

 

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA 
DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  PROSTYNI  
w roku szkolnym 2017/18

 klasa I

lp

przedmiot

Numer dopuszczenia

autor

tytuł

wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

 

10-EW-17/18

K. Mucha

A. Stalmach- Tkacz

J. Wosianek

OTO JA. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu

MAC

2

Jęz. angielski

11-JA-EW-17/18

M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Pearson

3

Religia

 

6-R-EW-17/18

ks. dr Tadeusz Śmiech

W rodzinie dzieci Bożych, program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

Kielce Jedność

 

 klasa II

lp

przedmiot

Numer dopuszczenia

autor

tytuł

wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

 

9-EW-17/18

J. Brzózka

K. Hamak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W. Wenta

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem.

WSiP

2

Jęz. angielski

8-JA-EW-17/18

M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 roku i 27 sierpnia 2012 roku. Typ szkoły: szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny.

Pearson

3

Religia

 

6-R-EW-17/18

ks. dr Tadeusz Śmiech

W rodzinie dzieci Bożych, program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

Kielce Jedność


klasa III

lp

przedmiot

Numer dopuszczenia

autor

tytuł

wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

 

9-EW-17/18

J. Brzózka

K. Hamak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W. Wenta

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem.

WSiP

2

Jęz. angielski

8-JA-EW-17/18

M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 roku i 27 sierpnia 2012 roku. Typ szkoły: szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny.

Pearson

3

Religia

 

6-R-EW-17/18

ks. dr Tadeusz Śmiech

W rodzinie dzieci Bożych, program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

Kielce Jedność

klasa IV

lp

przedmiot

Nr dopusz-

czenia

autor

tytuł

Wydawnict-wo

1

Język polski

28-JP-17/18

A. Łuczak,

A. Murdzek

Nowe Między  nami. Program nauczania języka polskiego dla klas 4,7.

GWO

2

Historia

 

29-H-17/18

T. Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

3

Język angielski

 

30-JA-17/18

K. Niedźwiedź

J. Sochaczewska- Kuleta

D. Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

4

Matematyka

 

31-M-17/18

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

Nowa Era

5

Przyroda

 

32-P-17/18

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Nowa Era

6

Muzyka

 

 

33-Mu-17/18

M. Gromek

G. Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki.

Nowa Era

7

Plastyka

 

 

34-Pl-17/18

J. Lukas

K. Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

Nowa Era

8

Informatyka

 

 

35-I-17/18

M. Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to!

Nowa Era

9

Wychowanie fizyczne

 

16-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

10

Religia

 

24-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

Kielce Jedność


klasa V

lp

przedmiot

Nr dopusz-

czenia

autor

tytuł

Wydawnict-wo

1

Język polski

17-JP-17/18

A. Łuczak

A. Murdzek

Między  nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej).

GWO

2

Historia i społeczeństwo

 

18-H-17/18

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

3

Język angielski

 

15-JA-17/18

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania języka angielskiego.

Pearson Central Europe

4

Matematyka

 

19-M-17/18

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Nowa Era

5

Przyroda

 

20-P-17/18

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

6

Muzyka

 

 

25-Mu-17/18

M. Gromek

G. Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

7

Plastyka

 

 

26-Pl-17/18

J. Lukas

K. Onak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

8

Zajęcia techniczne

 

22-ZT-17/18

L. Łabecki

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

9

Zajęcia komputerowe

 

27-ZK-17/18

M. Kęska

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

10

Wychowanie fizyczne

 

16-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

11

Religia

 

24-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Kielce Jedność

 

 klasa VI

lp

przedmiot

Nr dopusz-

czenia

autor

tytuł

Wydawnict-wo

1

Język polski

17-JP-17/18

A. Łuczak

A. Murdzek

Między  nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej).

GWO

2

Historia i społeczeństwo

 

18-H-17/18

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

3

Język angielski

 

15-JA-17/18

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania języka angielskiego.

Pearson Central Europe

4

Matematyka

 

19-M-17/18

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Nowa Era

5

Przyroda

 

20-P-17/18

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

6

Muzyka

 

 

6-Mu-17/18

M. Rykowska

Muzyka. Program nauczania dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

OPERON

7

Plastyka

 

 

21-Pl-17/18

K. Łapot-Dzierwa

R. Małoszowski

M. Śmigla

Na ścieżkach wyobraźni. Program autorski do przedmiotu: plastyka przeznaczony dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej- klasy 4-6.

WSiP

8

Zajęcia techniczne

 

22-ZT-17/18

L. Łabecki

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

9

Zajęcia komputerowe

 

23-ZK-17/18

W. Hermanowski

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

OPERON

10

Wychowanie fizyczne

 

16-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

11

Religia

 

24-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Kielce Jedność


klasa VII 

lp

przedmiot

Nr dopusz-

czenia

autor

tytuł

Wydawnict-wo

1

Język polski

28-JP-17/18

A. Łuczak

A. Murdzek

Nowe Między  nami. Program nauczania języka polskiego dla klas 4,7.

GWO

2

Język angielski

 

30-JA-17/18

K. Niedźwiedź

J. Sochaczewska- Kuleta

D. Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

3

Język rosyjski

 

36-JR-17/18

 

 

PWN

4

Muzyka

 

 

33-Mu-17/18

M. Gromek

G. Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki.

Nowa Era

5

Plastyka

 

 

34-Pl-17/18

J. Lukas

K. Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

Nowa Era

6

Historia

 

29-H-17/18

T. Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

7

Geografia

 

37-G-17/18

E. Tuz

B. Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa.

Nowa Era

8

Biologia

 

38-B-17/18

A. Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Puls życia.

Nowa Era

9

Chemia

 

39-C-17/18

T. Kulawik

M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.

Nowa Era

10

Fizyka

40-F-17/18

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką.

Nowa Era

11

Matematyka

 

31-M-17/18

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

Nowa Era

12

Informatyka

 

 

35-I-17/18

M. Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to!

Nowa Era

13

Wychowanie fizyczne

 

16-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

14

Religia

 

24-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

Kielce Jedność

 

Legenda:

1-      numer dopuszczenia nadany w danym roku szkolnym, właściwy dla danego etapu kształcenia,

JP- skrót nazwy przedmiotu, tu: język polski,

17/18- dwie ostatnie cyfry roku szkolnego, tu: stosuje się ukośnik.


KLASA II

lp

przedmiot

Numer dopusz-czenia

autor

tytuł

wydawnict-wo

1

Język polski

33-JP- 17/18

A. Brożek

A. Ciesielska

W. Głowacki

Opisać świat. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Nowa Era

2

Język angielski

2-JA- 17/18

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny (program kontynuacyjny)

Pearson

3

Język rosyjski

34-JR- 17/18

J. Chmielewska

K. Grabarczyk

J. Gregorczyk

M. Szacherska

Program nauczania języka rosyjskiego dla gimnazjum (kurs od podstaw) na III etap nauczania.

Juka

4

Historia

 

4-H-17/18

T. Kowalewska

T. Maćkowski

Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum.

Nowa Era

5

Wiedza o społeczeńst-wie

16-WOS-17/18

T. Kowalewska

Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum.

Nowa Era

6

Geografia

 

35-G-17/18

E. Tuz

Program nauczania geografii dla gimnazjum.

Nowa Era

7

Biologia

36-B-17/18

M. Liśkiewicz

Program nauczania Świat biologii dla gimnazjum.

Nowa Era

8

Chemia

 

7-Ch-17/18

T. Kulawik

M. Litwin

Program nauczania chemii w gimnazjum

Nowa Era

9

Fizyka

 

37-F-17/18

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką

Nowa Era

10

Matematyka

 

9-M-17/18

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

GWO

11

Informatyka

 

38-I-17/18

E. Filinowicz

Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Nowa Era

12

Wychowanie fizyczne

28-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

13

Religia

29-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program nauczania religii w gimnazjum.

Kielce Jedność

 

 

 

 

 

 

KLASA III

 

lp

przedmiot

Numer dopusz-czenia

autor

tytuł

wydawnict-wo

1

Język polski

33-JP- 17/18

A. Brożek

A. Ciesielska

W. Głowacki

Opisać świat. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

GWO

2

Język angielski

2-JA-17/18

E. Lewandowska,

B. Maciszewska

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny (program kontynuacyjny).

Pearson

3

Język rosyjski

34-JR- 17/18

J. Chmielewska

K. Grabarczyk

J. Gregorczyk

M. Szacherska

Program nauczania języka rosyjskiego dla gimnazjum (kurs od podstaw) na III etap nauczania.

Juka

4

Muzyka

41-Mu-17/18

J. Oleszkowicz

Gra muzyka! Program nauczania muzyki w gimnazjum

Nowa Era

5

Plastyka

42-P-17/18

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum

Nowa Era

6

Historia

 

4-H-17/18

T. Kowalewska,

T. Maćkowski

Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum.

Nowa Era

7

Wiedza o społeczeńst-wie

16-WOS-17/18

T. Kowalewska

Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum

Nowa Era

8

Geografia

 

35-G-17/18

E. Tuz

Program nauczania geografii dla gimnazjum.

Nowa Era

9

Biologia

36-B-17/18

M. Liśkiewicz

Program nauczania Świat biologii dla gimnazjum.

Nowa Era

10

Chemia

 

7-Ch-17/18

T. Kulawik,

M. Litwin

Program nauczania chemii w gimnazjum

Nowa Era

11

Fizyka

 

37-F-17/18

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką

Nowa Era

12

Matematyka

 

9-M-17/18

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

GWO

13

Wychowanie fizyczne

28-WF-17/18

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Ruch- zdrowie dla każdego.

FOSZE

14

Zajęcia techniczne

40-ZT- 17/18

W. Czyżewski

Program nauczania w gimnazjum Zajęcia techniczne Technika w praktyce

Nowa Era

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

27-EDB-17/18

J. Słoma, E. Zając

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

Nowa Era

16

Religia

29-R-17/18

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program nauczania religii w gimnazjum.

Kielce Jedność

 

Legenda:

1- numer dopuszczenia nadany w danym roku szkolnym, właściwy dla danego etapu kształcenia,

JP- skrót nazwy przedmiotu, tu: język polski,

17/18- dwie ostatnie cyfry roku szkolnego, tu: stosuje się ukośnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników do klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/18

 

lp

przedmiot

Tytuł podręcznika

autor

wyd.

ćw.

nr dopusz-

czenia

1

Jęz. polski

 

Opisać świat. Klasa 2. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum.

M. Szulc

 

Nowa Era

ćw.

757/2/2016

2

Jęz. angielski

English Explorer New. Część 2. Podręcznik do języka angielskiego dla gimnazjum.

H. Stephenson

Nowa Era

ćw.

686/2/2014/

2015

 

English Explorer New. Część 3. Podręcznik do języka angielskiego dla gimnazjum.

 

686/3/2014/2015

3

Jęz. rosyjski

 

Progułka 2.

J. Chmielewska

K. Grabarczyk

M. Szacherska

Juka

ćw.

83/2/2010

4

Historia

Śladami przeszłości. Klasa 2. Podręcznik do historii dla gimnazjum.

S. Roszak

Nowa Era

-

60/2/2010

5

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Część 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.

I. Janicka

A. Kucia

T. Maćkowski

Nowa Era

-

77/1/2009/

2015

6

Geografia

 

Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

B. Dobosik

A. Hibszer

J. Soja

Nowa Era

-

5/2/2010/

2015

7

Biologia

 

Świat biologii 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

M. Kłyś

J. Stawarz

W. Gołda

J. Wardas

Nowa Era

-

92/2/2010/

2015

8

Chemia

 

Chemia Nowej Ery. Część 2. Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

-

49/2/2009/

2015

9

Fizyka

 

Spotkania z fizyką. Część 2. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny- Różańska

Nowa Era

-

93/2/2010/

2015

Spotkania z fizyką. Część 3. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum.

93/3/2010/

2015

10

Matematyka

 

Matematyka 2. Podręcznik do gimnazjum.

M. Dobrowolska

GWO

ćw.

168/2/2015/z1

11

Informatyka

 

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum.

P. Durka

Nowa Era

-

181/2009

12

Religia

 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.

K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność Kielce

-

 


Zestaw podręczników do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/18

lp

przedmiot

Tytuł podręcznika

autor

wyd.

ćw.

nr dopusz-

czenia

1

Jęz. polski

 

Opisać świat. Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum.

M. Szulc

Nowa Era

ćw.

757/3/2017

2

Jęz. angielski

 

Repetytorium Gimnazjalne. Poziom podstawowy i rozszerzony.

L. Kilbey

H. Umińska

B. Trapwell

Pearson

-

 

3

Jęz. rosyjski

 

Progułka 3

J. Chmielewska

K. Grabarczyk

M. Szacherska

Juka

ćw

83/3/2010

4

Muzyka

Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum.

J. Oleszkowicz

Nowa Era

-

20/2009/

2015

5

Plastyka

Sztuka tworzenia. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum.

N. Mrozkowiak

Nowa Era

-

725/2014

6

Historia

Śladami przeszłości. Klasa 3. Podręcznik do historii dla gimnazjum.

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

Nowa Era

-

60/3/2011

7

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Część 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.

I. Janicka

A. Janicki

A. Kucia

T. Maćkowski

Nowa Era

-

77/2/2010/

2015

8

Geografia

 

Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

R. Malarz

Nowa Era

-

5/3/2010/

2016

9

Biologia

 

Świat biologii 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. 

M. Kłyś

A. Kornaś

M. Ryszkiewicz

Nowa Era

-

92/3/2011/ 2016

10

Chemia

 

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

-

49/3/2010/

2015

11

Fizyka

 

Spotkania z fizyką. Część 4. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny- Różańska

Nowa Era

-

93/4/2011/ 2016

12

Matematyka

 

Matematyka 3. Podręcznik do gimnazjum.

M. Dobrowolska

GWO

ćw.

168/3/2016/z1

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

J. Słoma

E. Zając

Nowa Era

-

17/2009/

2015

14

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno- elektroniczne. Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

W. Czyżewski

Nowa Era

-

 

15

Religia

 

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność Kielce

-

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.