Dzień Samorządności

23 marca odbył się w naszej szkole dzień samorządności, w którym to dniu powitaliśmy wiosnę, a tym samym pożegnaliśmy się z zimą.

Tego dnia uczniowie klas IV – VI oraz I – III gimnazjum przybyli na salę gimnastyczną w strojach regionalnych, pochodzących z różnych rejonów Polski. I tak byli wśród nich między innymi Ślązacy, Górale, Kujawiacy, Kaszubi czy Podlasianie.

 Przedstawiciele wszystkich klas zaprezentowali w ciekawy sposób bądź to tańce charakterystyczne dla odpowiednich regionów naszego kraju, bądź to pieśni i przyśpiewki ludowe.

Radości i śmiechu było co niemiara.

Następnie przedstawiciele każdej klasy mieli możliwość wykazania się sprytem i umiejętnością rozwiązywania zagadek, oczywiście o tematyce wiosennej, a także popisania się sprawnościami fizycznymi w różnych ciekawych konkurencjach, takich  jak na przykład: podskoki na dużej piłce slalomem, rzut czapką czy przyszywanie guzików na czas przez chłopców lub wbijanie gwoździa przez dziewczynki.

W przerwie między tymi atrakcjami degustowano potrawy regionalne, które uczniowie własnoręcznie przygotowali specjalnie na ten dzień. Pośród wielu przysmaków na talerzach znalazły się takie osobliwości jak : "ruchanki kaszubskie" czy pieczonki śląskie, góralskie oscypki, różnego gatunku ciasta i chlebki.

Na zakończenie tego wesołego dnia, coby tradycji stało się zadość i oby zima odeszła za morze do następnego roku, na boisku szkolnym ekologicznie spaliliśmy kukły Marzanny i w radosnych nastrojach rozjechaliśmy się do domów.

Anna Wileńska