Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września b.r. o godzinie 900 pod hasłem "WITAJ SZKOŁO" w sali gimnastycznej, wypełnionej "po brzeg" uczniami, ich rodzicami  i nauczycielami uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu narodowego pani dyrektor Ewa Szymanik zabrała głos i powitała szczególnie ciepło najmłodszych uczniów szkoły, tych trochę starszych oraz młodzież gimnazjalną. Powitała także rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników niepedagogicznych szkoły, a następnie odczytała życzenia od organu prowadzącego w związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Na jego powitanie pierwszoklasiści otrzymali wyprawki plastyczne finansowane z subwencji oświatowej. Pani dyrektor przekazała następnie rodzicom kilka spraw organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym, po czym przedstawiła uczniom wychowawców poszczególnych klas i zaprosiła do spotkania z nimi w swoich  salach.

I tak oto kolejny rok szkolny przed nami.