Akcja „HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ”

W dniu 7 kwietnia b.r w Dniu Zdrowia, odbyło się podsumowanie akcji szkolnej przeprowadzonej przez nauczyciela świetlicy Annę Wileńską pod hasłem „HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ”, która związana jest
z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM przypadającym na 25 kwietnia, ustanowionym przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi i jego negatywnego wpływu na zdrowie.

Akcja miała na celu między innymi uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu hałasu na życie ludzkie i zdrowie, świadome ograniczenie hałasu w swoim otoczeniu podczas przerw i lekcji.

Do uczniów spędzających w dużym hałasie przerwy nie dociera część informacji przekazywanych przez nauczyciela – są zdekoncentrowani i rozdrażnieni.

Każdy z nich mógł więc dołożyć starań, aby niwelować występowanie hałasu w swoim najbliższym środowisku.

W związku z tym uczniowie naszej szkoły byli „ STRAŻNIKAMI CISZY” - promującymi spędzanie przerw bez hałasu, strzegącymi wzorowego zachowania koleżanek i kolegów ze swojej klasy.

Spisywali swoje ciekawe pomysły, które umieszczali w „ SKRZYNCE POMYSŁÓW DO WALKI Z HAŁASEM W SZKOLE” znajdującej się w szkolnej świetlicy.

Uczniowie klas I – III oraz IV – VI wykonali także plakaty i oryginalne hasła oraz wierszyki z oprawą plastyczną promujące korzyści z przebywania w ciszy, a uczniowie klas gimnazjalnych mieli przygotować krótką prezentację multimedialną o szkodliwości przebywania w hałasie.

Zaś uczniowie świetlicy szkolnej wykonali afisz pt „ SZKOLNY PRZYJACIEL CISZY TO JA”.

Na korytarzach szkolnych wszyscy mogli poczytać ciekawe informacje dotyczące szkodliwości hałasu, a także hasła z tym związane takie jak np.: „ Hałas jest mordercą wszystkich myśli” ( Artur Schopenhauer – niem. filozof) , Hałas – smog akustyczny itp.

Uczniowie poszczególnych klas przez miesiąc trwania akcji gromadzili punkty, za każdy dzień skutecznej walki z hałasem, które po ich podsumowaniu i doliczeniu punktów za najciekawszą pracę plastyczną wyłoniły zwycięzką klasę – Królową Ciszy, którą została w kategorii klas I-III klasa II, zaś w kategorii IV – VI klasa IV. Za swój wkład w walkę z naszym wspólnym wrogiem klasy otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Uczniowie klas gimnazjalnych również starali się walczyć z hałasem, jednak tylko jedna z nich udokumentowała to swoją multimedialną pracą dotyczącą szkodliwości hałasu i zalet przebywania w ciszy, była to klasa I b i to ona zwyciężyła i zyskała punkty dodatkowe do Extraklasy :-) Gratulujemy!

Starajmy się dbać o nasz słuch, a tym samym o nasze zdrowie, poprzez ograniczenie hałasu, aby polepszyć jakość naszego życia oraz przyswajania wiedzy.