Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Angielskiej

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej pod patronatem Starosty Ostrowskiego, Pana Zbigniewa Kamińskiego.  Tradycyjnie, konkurs odbywał się w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.

Celem tego konkursu, z wieloletnią już zresztą  tradycją, było odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół, doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem oraz warsztatowych umiejętności recytatorskich, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promowanie młodych talentów oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni reprezentował uczeń II klasy gimnazjum, Mateusz Sobotka.  Do konkursu przygotowywany był przez Panią Renatę Mystkowską, nauczycielkę języka angielskiego w tejże szkole. Prezentował fragment prozy „Billy Elliot” autorstwa Melvina Burgess’a.  Ponad dwudziestu uczestników konkursu w kategorii klas gimnazjalnych prezentowało niesłychanie wysoki poziom. Każdy z nich potraktował poważnie wyzwanie, jakie zostało przed nim postawione. Mateusz, dzięki brawurowemu wykonaniu przygotowanego fragmentu prozy, zapadł w pamięci jury zajmując zaszczytne,
4 miejsce. Sukces ten, został okraszony atrakcyjną nagrodą rzeczową, ufundowaną przez Starostę Ostrowskiego, Pana Zbigniewa Kamińskiego.

Pan Grzegorz Jasionowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, pogratulował opiekunom  uczniów sukcesu, doceniając jednocześnie odwagę, wkład pracy i zainteresowania lingwistyczne uczestników. Zaprosił również do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.