Szkolny Konkurs Plastyczny: „Polskie przysłowia i powiedzenia”

W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego w szkole zorganizowany został konkurs plastyczny pod tytułem: „Przysłowia i powiedzenia polskie”. Jego organizatorami były: p. Ewa Jakubik – nauczyciel bibliotekarz i p. Oksana Żochowska – nauczyciel plastyki. Cele konkursu to:  zachęcanie uczniów do zainteresowania się tematyką przysłów wyrażających sentencję lub myśl pochodzącą ze źródeł literackich lub ludowych, rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań uczniów, popularyzacja przysłów, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz wspieranie ucznia uzdolnionego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Uczestnicy konkursu losowali jedno przysłowie lub powiedzenie i ilustrowali je. Wpłynęło 29 prac. W dniach 6-10 marca w świetlicy szkolnej odbyła się wystawa prac konkursowych, aby wszyscy uczniowie mogli podziwiać talenty plastyczne swoich rówieśników. Jury konkursowe w składzie: p. Alicja Gąsiewska – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Prostyni, p. Andrzej Kongiel – twórca ludowy, p. Małgorzata Bernasiuk – nauczyciel plastyki oraz p. Elżbieta Żurawska – nauczyciel informatyki po długich naradach przyznało następujące miejsca:

uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Radosław Kruk

II miejsce – Weronika Dawidowska, Oliwia Oniśk

III miejsce – Anna Wiechowska

wyróżnienie – Joanna Rogozińska, Kamil Żochowski

uczniowie gimnazjum

I miejsce – Patrycja Decyk, Paulina Jakubik

II miejsce – Klaudia Gniazdowska

III miejsce – Agnieszka Łazarecka

wyróżnienie – Lidia Uziębło

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu – słodkie upominki.