Wolontariusze w akcji

Dnia 24 stycznia wolontariusze z naszej szkoły odwiedzili Dom Opieki dla osób starszych w miejscowości Sadoleś. Towarzyszyła im grupa taneczna „Promyki” i grupa  wokalna z Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni.  Uczniowie pod kierunkiem p. Oksany Żochowskiej, p. Ewy Roguskiej i p. Ewy Jakubik przedstawili tam program pod tytułem „Miłość w czterech porach roku”. Występ składał się z kolorowych tańców,  piosenek oraz wierszy mówiących o zmieniającej się przyrodzie i życiu człowieka. Na zakończenie wolontariusze rozdali własnoręcznie przygotowane laurki mieszkańcom Domu z okazji minionego właśnie Dnia Babci i Dziadka.

Kolejnego dnia 25 stycznia ten sam zespół uczniów udał się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” do Komorowa koło Ostrowi Mazowieckiej. Mieszkańcy tej placówki z radością i wielkim zainteresowaniem wysłuchali programu artystycznego, wyrażając nieskrywaną ekscytację pobytem wesołej gromadki z Prostyni w ich Domu. Spotkanie zakończyło się rozdaniem laurek i wspólnym odśpiewaniem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Jesteśmy dumni z naszych młodych wolontariuszy, życzymy im dalszej owocnej pracy i wiele radości z dzielenia się dobrem z innymi.

fotorelacja z Sadolesia

fotorelacja z Komorowa