Gminne Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski

W sobotę 14 maja w kościele w Małkini odbyły się Gminne Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Organizatorami uroczystości była parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła oraz Gmina Małkinia Górna. Wzięli w niej udział: Wójt Gminy Małkinia Górna p. Bożena Kordek, Przewodniczący Rady Gminy p. Zbigniew Nietubyć, Sekretarz Gminy p. Dariusz Chmielewski, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni ks. kan. Ryszard Zalewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małkini ks. Tadeusz Kaczyński oraz przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i mieszkańcy gminy. Przybyli także nasi uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się koncertem Gminnego Chóru Dziecięcego. Wśród 50 członków chóru, 12 śpiewaków  stanowili przedstawiciele klas IV-VI ze SP w Prostyni, przygotowani pod kierunkiem p. Ewy Jakubik. Uroczystość uświetniła też obecność 14 drużyny harcerskiej „Sokoły” wraz z phm. Ewą Roguska. Wśród licznych sztandarów szkół i organizacji z terenu gminy obecny był także poczet sztandarowy Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni z opiekunem p. Elżbietą Roskosz.

Nabożeństwu Ewangelizacyjnemu Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu oraz Mszy św. przewodniczył ks. Henryk Stawierej proboszcz parafii w Małkini. Podczas Mszy odbyła się też inscenizacja Chrztu Mieszka I w wykonaniu uczniów PG nr 2 w Małkini Górnej, zaś po uroczystości delegacja samorządowa złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego.

Gminne obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem dziękczynnego „Te Deum” oraz pieśnią Dziecięcego Chóru: „Jesteśmy krajem chleba”.

„Od Bałtyku po Giewontu krzyż,

Tkwią korzenie naszej polskiej wiary.

Przez Mieszka Chrzest jesteśmy krajem Chleba

silnym Miłosierdziem Pana!”