Gminny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W niedzielne popołudnie 17 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej pod tytułem: „Na ludową nutę”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy. Szkoła Podstawowa w Prostyni reprezentowana była przez cztery solistki: Amelię Łazarecką, Dominikę Perzynę, Joannę Rogozińską i Wiktorię Talarek. Wokalistkom towarzyszył zespół instrumentalny, w skład którego wchodzili: Grzegorz Rogoziński – gitara akustyczna, p. Wojciech Jakubik – gitara basowa i p. Ewa Jakubik – instrumenty perkusyjne.  Każda z występujących osób  miała za zadanie wykonać dwie piosenki lub przyśpiewki ludowe. Jako pierwsza wystąpiła Dominika. Zaśpiewała dynamiczną pieśń „A cyje to konie” i spokojną „Ty pójdziesz górą”. Następnie Joanna zaprezentowała się w melodyjnej piosence „Kotek” i w kujawiaku „Czerwone jabłuszko”. Wiktoria wyśpiewała rzewny „Biały ręcznik” i skoczny góralski song „Hej, bez wójtowe pole”. Jako ostatnia wystąpiła Amelia. W jej repertuarze znalazła się mazowiecka pieśń „Laura i Filon” oraz popularne „Czerwone jagody”.

 Młodym solistom przysłuchiwała się Wójt Gminy Małkinia Górna p. Bożena Kordek. Po wybrzmieniu ostatnich pieśni podziękowała wszystkim uczestnikom, organizatorom i nauczycielom przygotowującym dzieci do występów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.