Sprawdzian szóstoklasistów

W dniu 05.04.2016 roku w naszej szkole do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 24 uczniów. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza trwała 80 minut i obejmowała zakres materiału z języka polskiego oraz matematyki. Po 85 minutowej przerwie odbyła się druga część, która trwała 45 minut. Szóstoklasiści pisali egzamin z języka nowożytnego.

Mamy nadzieję, że wszyscy spisali się na 5.SmileSmileSmile