Droga Krzyżowa

W środę 23 marca w Wielkim Tygodniu odbyła się Droga Krzyżowa ulicą Prostyni: od szkoły do bazyliki. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi księża: ks. kan. Ryszard Zalewski, który przewodniczył modlitwie oraz ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, ks. Krzysztof Domaraczeńko i dk.  Wojciech Łuszczyński. Czoło procesji stanowili ministranci z zasłoniętym krzyżem, następnie szedł poczet sztandarowy Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, potem przedstawiciele 14 drużyny harcerskiej „Sokoły” z Prostyni, dalej księża z prowadzącym śpiewy organistą p. Dariuszem Chudym, za nimi podążali uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Prostyni. Rozważania poszczególnych stacji odczytywali nauczyciele i uczniowie. Podczas przemarszu ks. kan. Ryszard Zalewski zwracał uwagę na ważne miejsca, obok których przechodziła procesja. Były to: miejsce, gdzie stał pierwszy prostyński kościół; teren dawnego kościoła św. Anny - miejsce objawienia tej świętej; kapliczka św. Anny, gdzie według tradycji nastąpiło drugie objawienie Babci Jezusa. Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbyła się Msza św. celebrowana przez ks. Krzysztofa Domaraczeńkę.