Spotkanie klasy 4 ze strażakiem

Strażacy to ludzie o wielkich sercach i pasji niesienia pomocy innym, przekonali się o tym uczniowie  Szkoły Podstawowej w Prostyni za sprawą pana Piotra Jakubika  młodszego aspiranta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz., zdobywcy tytułu Strażaka Roku Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015r. w powiecie ostrowskim,  który 7.03. 2016 r. był gościem na zajęciach z wychowawcą w kl. IV.

Ta pełna wrażeń niecodzienna lekcja umożliwiła uczniom poznanie tajników zawodu strażaka

oraz zasad bezpiecznego zachowania się  w sytuacjach zagrażających życiu.

Uczniowie z ogromną  satysfakcją odpowiadali na pytania  gościa,  wykazując się  znakomitą znajomością numerów alarmowych, a także sposobami prawidłowego powiadamiania służb o zaistniałych zagrożeniach. Potwierdzeniem ich zainteresowania profesją strażaka były  liczne pytania kierowane do pana Jakubika, który chętnie i wyczerpująco na nie odpowiadał.  Podczas rozmowy z uczniami podkreślał jak ciężka i odpowiedzialna jest  to praca.  Każdego dnia strażacy ratują  życie ofiarom wypadków drogowych, gaszą pożary i ratują mienie ludzkie,  zajmują się ewakuacją ludności z zagrożonego terenu, jednym słowem są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. W odpowiedzi na pytanie: Czy każdy może zostać strażakiem? Druh  Piotr Jakubik  zwrócił uwagę na sprawność fizyczną i odpowiednie predyspozycje  psychologiczne, które powinny charakteryzować kandydatów  do wykonywania tego zawodu. Zachęcał  również uczniów do systematycznej i efektywnej nauki, po to aby w przyszłości mogli oni  zdobyć odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Przy pomocy fantomu gość przeprowadził pokaz  udzielania pierwszej pomocy.  Uczniowie pod  jego czujnym okiem ćwiczyli udrożnienia dróg oddechowych, przywracanie oddechu i masaż serca. Nie obyło się także bez pozowania do zdjęć w hełmie i mundurze strażackim, co wywołało wiele zadowolenia i radości.

To była naprawdę wyjątkowa lekcja, podczas której uczniowie wykazali się ogromnym zainteresowaniem, aktywnością  i zdobyli cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej, ale jakże pasjonującej pracy strażaka. Wielu z nich marzy o tym zawodzie, mam nadzieję, że  nie poprzestaną tylko na  pragnieniach i będą starać się o ich realizację, a my dorośli im w tym pomożemy. Świat potrzebuje ludzi odważnych i zdolnych do poświęceń.

Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Jakubikowi za przybycie do szkoły, życzymy bezpiecznej służby i sukcesów.

Danuta Barszcz