Mistrz Pięknego Czytania

Szkolny Konkurs dla klas II i III szkoły podstawowej

„Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,

Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwile nudów odpędza, osładza cierpkości.”

A. Grabowski

27 listopada w piątek w szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Organizatorem była biblioteka szkolna w Prostyni. Cele konkursu to: zachęcenie do czytania i wypożyczania literatury dziecięcej, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, kształcenie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych  dzieci, uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze i promocja czytelnictwa.

W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Były to dzieci najlepiej czytające w danej klasie, wybrane przez wychowawców. Zadaniem uczestników było odczytanie fragmentu książki Stanisława Pagaczewskiego „Porwanie Baltazara Gąbki” rozdział X - „Kto zleciał z drzewa...?”. Na zapoznanie się z tekstem uczniowie mieli ponad tydzień. Jury konkursowe w składzie: p. Alicja Gąsiewska – bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Prostyni, p. Ewa Jakubik – bibliotekarka miejscowej szkoły, i p. Hanna Tarnowska – bibliotekarka Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, brało pod uwagę płynność czytania, dykcję, tempo, intonację, siłę głosu, umiejętność własnej interpretacji tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa jednogłośnie przyznała tytuł Mistrza Pięknego Czytania uczniowi klasy II A Wiktorowi Bruszewskiemu. Zwycięzca otrzymał nagrodę książkową, a wszyscy uczestnicy konkursu - niespodzianki. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!