Obchody Dnia Patrona

   Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Patrona Szkoły, które w piątek  16 października odbyły się w  ZSG  im. Jana Pawła II  w Prostyni . Od chwili wyboru patrona minęło już dziesięć lat,  ale za sprawą kanonizacji  Naszego Wybitnego Rodaka, decyzja ta nabrała obecnie nowego wymiaru i jeszcze większego znaczenia. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Mniejszej w Prostyni, której przewodniczył ks. kanonik Ryszard Zalewski. W nabożeństwie uczestniczyła cała społeczność szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice oraz zaproszeni goście. Po Mszy Świętej  wszyscy przemaszerowali na teren szkoły. Pod obeliskiem Pani  Bożena Kordek  Wójt Gminy Małkinia Górna wraz  z sekretarzem złożyli kwiaty, a delegacje klas  postawiły zapalone znicze. Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły była uroczysta akademia, którą rozpoczęła przemówieniem Dyrektor szkoły – p. Ewa Szymanik. Następnie  słowa życzeń do zgromadzonych na sali przedstawicieli społeczności szkolnej skierowała Pani  Bożena Kordek  Wójt Gminy Małkinia Górna. Przypomniała  o szczególnej roli nauczyciela, jakim był Jan Paweł II, zachęcała dzieci i młodzież  do podążania ścieżką miłości, którą wytyczył Karol Wojtyła. Pomocą w realizacji tych zadań będzie  publikacja poświęcona Ojcu Świętemu, którą podarowała szkolnej bibliotece.  Następnie  uczniowie   pod kierunkiem p. Ewy Jakubik,  p.Wojciecha Jakubika, p. E. Borowej oraz p. O. Żochowskiej  zaprezentowali niezwykle wzruszający montaż słowno - muzyczny poświęcony swojemu patronowi. W ostatniej  części uroczystości   Pan  Andrzej Kongiel zaśpiewał  cztery utwory  poetyckie poświęcone Janowi Pawłowi II. Dzień Patrona minął w przyjaznej, miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.

E.Borowa