Uroczystości w Treblince

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo jej przedstawicieli: dyrekcji, uczniów, wychowawców, nauczycieli, harcerzy w corocznych uroczystościach patriotyczno- religijnych w Treblince, na terenie hitlerowskiego obozu, miejsca kaźni i zagłady wielu ludzi.

Wydarzenie to miało w tym roku  miejsce 5 września, jak zwykle w pierwszą sobotę tego pamiętnego i smutnego miesiąca.

Zebranych przy żwirowni uczestników uroczystości, chcących upamiętnić tragiczne chwile sprzed lat przywitał ksiądz proboszcz bazyliki prostyńskiej Ryszard Zalewski, który poprowadził następnie Drogę Krzyżową wiodącą do pomnika w Miejscu Straceń.

Na czele szli jak zwykle harcerze niosący drewniany krzyż, tuż za nimi poczty sztandarowe wśród nich oczywiście również poczet Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni, uczniowie z klasy mundurowej liceum w Kosowie Lackim, księża oraz wierni.

W rozważaniach kolejnych stacji Drogi Krzyżowej ksiądz kanonik nawiązywał do współczesnego świata, w którym zło kryje się pod płaszczem wolności i nowoczesności.

Po dojściu do pomnika w Miejscu Straceń dyrektor Muzeum Walki i Męczeństwa  w Treblince Edward Kopówka przywitał licznie zgromadzonych gości, a szczególnie byłego więźnia obozu pana Zygmunta Chłopka, panią Wójt Gminy Małkinia Górna, przedstawicieli władz województwa mazowieckiego, poczty sztandarowe ze szkół, przedstawicieli uczniów tych szkół wraz z dyrektorami i nauczycielami, a także harcerzy- nasze zuchy pełniły honorową wartę przy pomniku wraz z uczniami klasy mundurowej w Kosowie Lackim.

Mszę świętą celebrował ksiądz biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na przestrzeganie przez człowieka Bożych Przykazań i stałych wartości.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem w miejscu straceń Karnego Obozu Pracy.