Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku, we wtorek rozpoczęliśmy uroczyście kolejny rok szkolny 2015/2016.

Sala gimnastyczna po dwóch miesiącach wakacji znów zatętniła życiem. Zebrali się tu uśmiechnięci i wypoczęci uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i wychowawcy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego w obecności sztandaru szkoły i zaproszeniu przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego do wzięcia udziału w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną.

Po jej wysłuchaniu głos zabrała dyrektor szkoły pani Ewa Szymanik, przywitała zgromadzonych oraz przedstawiła nowych pracowników pedagogicznych, którzy będą pracowali w naszej szkole w tym roku szkolnym: panią Emilię Chudą, Ewę Dobrowolską, Katarzynę Maleńką oraz nowego księdza prefekta Krzysztofa Domaraczeńko.

Przekazała z kolei rodzicom ważne informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego oraz wraz z wychowawczynią klasy pierwszej szkoły podstawowej wręczyła uczniom wyprawki niezbędne do rozpoczęcia nauki w tej klasie.

Następnie uczniowie rozeszli się do klas, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami i poznać plan zajęć na kolejne dni nowego roku szkolnego.

Anna Wileńska