Zaprzysiężenie samorządów uczniowskich

Nowy samorząd szkoły podstawowej i gimnazjum został uroczyście zaprzysiężony 16 września i złożył przysięgę na sztandar, zobowiązując się solidnie wykonywać swoje obowiązki. Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyr. szkoły p. Ewa Szymanik, która złożyła  członkom samorządu i ich opiekunom najlepsze życzenia i zapewniła o swoim wsparciu.