Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rok szkolny 2012/ 2013 rozpoczął się o godzinie 900 w poniedziałek 3 września. Na hali sportowej  zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Uroczystość prowadziła uczennica klasy II gimnazjum Monika Gąsior. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. Ewa Szymanik, która przywitała wszystkich, a szczególnie ks. kan. Ryszarda Zalewskiego – nowego proboszcza parafii Prostyń i pedagoga. Omówiła także sprawy organizacyjne. Na koniec uczniowie spotkali się  z wychowawcami.