Treblinka

1 września 2012r nasza szkoła uczestniczyła w uroczystej mszy św. w Treblince.