Rocznica zbrodni katyńskiej

W poniedziałek 15 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona pomordowanym na wschodzie w 1940 roku.  Składała się ona z pięknej poezji i prozy oraz pokazu filmu z wizyty delegacji powiatu ostrowskiego w Katyniu. Całość zakończyła się zapaleniem zniczy pod Dębem Katyńskim ku pamięci kpt.Czesława Papiewskiego.
Część artystyczną z uczniami gimnazjum przygotowały panie: Elżbieta Żurawska i Oksana Żochowska.