Andrzejki

Szkolne Andrzejki miały miejsce 29 listopada, w czwartek. Od godz. 11.00 do 13.00 bawiły się najmłodsze dzieci z klas 0 – III, następnie do godz. 15.00 balowały klasy IV – VI, a później, aż do godz. 20.00 – gimnazjaliści. Oprócz tańców przygotowane były słodkie posiłki.Uczniowie przygotowali także wróżby, z których jasno wynikało, kto kiedy wyjdzie za mąż, za kogo i kim będzie w przyszłości. Jednym słowem zabawa była przednia, chociaż niektórzy mówią, że zbyt krótka.