Projekty

PROJEKT ,,UMIEM PŁYWAĆ 2017”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie:  ,,Umiem pływać”.
Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych  w całej Polsce. Zajęcia w ramach projektu, to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu W projekcie będzie uczestniczyć 25 uczniów naszej szkoły. Projekt obejmuje 10 wyjazdów w okresie luty - czerwiec 2017r. Opiekunem dzieci podczas wyjazdów na basen będzie p. Ewa Dobrowolska.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN

27 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)

13 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

27 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

10 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)

24 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK

8 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

10 MAJA (ŚRODA)

22 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

5 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)

19 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)


 Od lutego 2017r. w Publicznym Gimnazjum w Prostyni odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup uczniów (dziewcząt i chłopców) po 2 godziny w tygodniu w okresie od lutego do grudnia 2017r.

Operatorem wojewódzkim programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.