DOWÓZ UCZNIÓW – 2016/2017

DOWÓZ  UCZNIÓW – 2016/2017- od 2.01.2017

kurs autobusu

kurs Poniatowo- Grądy- Treblinka- Borowe- Treblinka Góry

przywóz uczniów

uczniowie

Kurs autobusowy

SP, PG

Grądy kolonia 7.10- Grądy świetlica 7.11- Poniatowo 7.15-

Treblinka Góry  7.20- Borowe 7.25 - Treblinka wieś 7.30 - szkoła 7.35

SP, PG

Złotki 7.40- szkoła 7.45

 

 

odwóz uczniów

uczniowie

Kurs autobusowy

SP I- III

szkoła 12.30- Treblinka wieś- Borowe- Treblinka Góry- Poniatowo- Grądy świetlica- Grądy kolonia- Złotki 13.00

SP 0, IV-VI

szkoła 13.25- Złotki- Grądy kolonia- Grądy świetlica- Poniatowo-Treblinka Góry- Treblinka wieś- szkoła 14.05

PG I-III

szkoła 14.20- Złotki- Orzełek- Grądy kolonia- Grądy świetlica- Poniatowo-Treblinka Góry- Treblinka wieś- szkoła 15.00

 

DOWÓZ  UCZNIÓW – 2016/207- od 2.01.2017

kurs bus

kurs Boreczek Rytelski- Rytele Święckie- Bojary- Boreczek

Kiełczew

przywóz uczniów

uczniowie

Kurs bus

SP, PG I

Boreczek Rytelski 7.10 – Rytele mleczarnia 7.11- Rytele Święckie 7.13– Bojary 7.14- Boreczek 7.18- szkoła 7.25

PG

Szkoła Kiełczew 7.35- szkoła 7.45

 odwóz uczniów

uczniowie

Kurs bus

SP 0, I-III

Szkoła 12.30– Boreczek 12.36-Rytele mleczarnia 12.40–

Boreczek Rytelski 12.42- Rytele Święckie 12.45- Bojary 12.46

PG IB, II, III

Szkoła 13.15- Kiełczew 13.20- Morzyczyn

 

SP IV-VI

Szkoła 14.20– Boreczek 14.26- Rytele mleczarnia 14.30 –

Boreczek Rytelski 14.32- Rytele Święckie 14.35- Bojary 14.36

PG IB, II, III

Szkoła 15.05- Kiełczew- Morzyczyn

 

SP, PG

Szkoła 15.30: Kiełczew- Złotki - Grądy kolonia– Grądy świetlica- Poniatowo- Treblinka Góry– Treblinka wieś