Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Projekty

PROJEKT ,,UMIEM PŁYWAĆ 2017”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie:  ,,Umiem pływać”.
Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych  w całej Polsce. Zajęcia w ramach projektu, to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu W projekcie będzie uczestniczyć 25 uczniów naszej szkoły. Projekt obejmuje 10 wyjazdów w okresie luty - czerwiec 2017r. Opiekunem dzieci podczas wyjazdów na basen będzie p. Ewa Dobrowolska.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN

27 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)

13 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

27 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

10 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)

24 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK

8 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

10 MAJA (ŚRODA)

22 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

5 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)

19 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)


 Od lutego 2017r. w Publicznym Gimnazjum w Prostyni odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup uczniów (dziewcząt i chłopców) po 2 godziny w tygodniu w okresie od lutego do grudnia 2017r.

Operatorem wojewódzkim programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Podstawowej w Prostyni na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prostyni

na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Wójta Gminy Małkinia Górna Nr 31/2017 z dnia17 marca 2017r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Prostyni dysponuje 18 wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2017/2018.

 Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa w Prostyni dysponuje 6 wolnymi miejscami w klasie pierwszej na rok szkolny 2017/2018."

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  Szkoła Podstawowa w Prostyni dysponuje 12 wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2017/2018.

Procedury wystawiania ocen proponowanych

Wyciąg ze Statutu Szkoły informujący o procedurach wystawiania przewidywanych ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania.

§ 57

1. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ołówkiem w dzienniku.

2. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

3. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanych dla ucznia śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców.

4. Jeżeli rodzice byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom pocztą.

§ 59

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Na zakończenie okresu i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny przy pomocy arkusza oceny zachowania ucznia (załącznik nr 3, 4).

3. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia przewidywaną dla ucznia ocenę klasyfikacyjną zachowania ołówkiem w dzienniku.

4. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie zachowania i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

5. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców.

6. Jeżeli rodzice byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom pocztą.

PRZERWY LEKCYJNE

 zmiana od 2.01.2017r.

1.    8.00 –   8.45

2.    8.50 –   9.35

3.    9.45 – 10.30

4.  10.40 – 11.25

5.  11.40 – 12.25

6.  12.30 – 13.15

7.  13.25 – 14.10

Poradnik dla Rodziców

Szanowni Państwo!

„Rodzice, macie wybór!” to publikacja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowana do rodziców dzieci 6- i 7-letnich. Odpowiada m.in. na pytania, jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej oraz jakie prawa mają rodzice.

Otwórz poradnik

Kalendarz uroczystości 2016/2017

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH im. JANA PAWŁA II w PROSTYNI

 ROK  SZKOLNY  2016/2017

Lp

uroczystość

data

odpowiedzialny

1

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

01.09.2016r.

Gąsior K., Maliszewski J.

2

Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

03.10.2016r.

Siwerska M., Żochowska O.

3

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

05.10.2016r.

Wojciechowska I., Rostek K., Żurawska E.

4

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016r.

Bernasiuk M., Borowa E.

5

Dzień Patrona

16.10.2016r.

Żurawska E., Żochowska O., Siwerska M.

6

Dzień Języków Obcych

     10.2016r.

Mystkowska R., Kotowska J., Żochowska O.

7

Rocznica Odzyskania Niepodległości

09.11.2016r.

Gąsior K., Rostek K.

8

Szkolne Andrzejki

24.11.2016r.

wychowawcy

9

Wigilia Szkolna

21.12.2016r.

x. Suszko Ł., Koroś D.

10

Dzień Babci i Dziadka

18.01.2017r.

Przywoźna J.

11

Bal karnawałowy

     01.2017r.

Roskosz E.

12

Dzień Kobiet

08.03.2017r.

Młynarczyk A., Żochowska O.

13

Dzień Samorządności

22.03.2017r.

Siwerska M., Żochowska O.

14

Dzień Teatru 27 marca

29.03.2017r.

Jakubik E.

15

Rocznica posadzenia Dębu Katyńskiego

05.04.2017r.

Jakubik W., Maliszewski J.

16

Światowy Dzień Zdrowia

     04.2017r.

Wojciechowska I.

17

Dzień Ziemi

26.03.2017r.

Siwerska M.

18

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2017r.

Mystkowska R., Skorek M.

19

Dzień Matki i Ojca

24.05.2017r.

Roguska E., Maleńka K.

20

Dzień Dziecka

01.06.2017r.

wychowawcy

21

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

23.06.2017r.

Siwerska M., Borowa E.

 

 

Plan pracy świetlicy 2016/2017

od 02.01.2017r.

 

dzień

lek

cja

godziny

Klasa

l.

ucz.

Trasa odwozu

Nazwisko i imię

ponie-

działek

0

7.25-7.55

SP,PG

SP,PG

54

21

Treblinka-Poniatowo, Rytele

Bernasiuk M.

Roskosz E.

Wileńska A.

1

8.00- 8.45

 

 

 

Roskosz E.

2

8.50- 9.35

 

 

 

Roguska E.

3

9.45- 10.30

 

 

 

Żurawska E.

4

10.40- 11.25

 

 

 

Maliszewski J.

5

11.40- 12.25

 

 

 

Dąbrowska I.

6

12.30- 13.25

 

 

 

Żochowska O.

7

13.25- 14.30

IV-VI, IB

9,3

Rytele

Żochowska O.

8

14.25- 15.25

PG III

5

Kiełczew

Żurawska E.

wtorek

0

7.25-7.55

SP,PG

SP,PG

54

21

Treblinka- Poniatowo

Rytele

Maliszewski J.

Roguska E.

Wileńska A.

1

8.00- 8.45

 

 

 

Bernasiuk M.

2

8.50- 9.35

 

 

 

Roguska E.

3

9.45- 10.30

 

 

 

Dąbrowska I.

4

10.40- 11.25

 

 

 

Wileńska A.

5

11.40- 12.25

 

 

 

Wileńska A.

6

12.30- 13.15

 

 

 

Wileńska A.

7

13.15- 13.45

( 0 )

 

 

Żurawska E.

7

13.25- 14.25

V, I B

3,3

Rytele

Dąbrowska I.

8

14.25-15.25

 

 

 

Dabrowska I.

środa

0

7.25- 7.55

SP,PG

SP,PG

54

21

Treblinka- Poniatowo

Rytele

Maliszewski J.

Roguska E.

Roskosz E.

1

8.00- 8.45

 

 

 

Żochowska O.

2

8.50- 9.35

 

 

 

Żochowska O.

3

9.45- 10.30

 

 

 

Bernasiuk M.

4

10.40- 11.25

 

 

 

Żurawska E.

5

11.40- 12.25

I

4,4

1

Treblinka- Poniatowo- Złotki

Rytele

Wileńska A.

6

12.25- 13.25

0

8,4

Treblinka- Poniatowo, Złotki

Wileńska A.

7

13.25- 14.25

13.25- 14.25

IV

V-VI wdż

3

6

Rytele

Rytele

Bernasiuk M.

Wileńska A.

czwartek

0

7.25-7.55

SP,PG

SP,PG

54

21

Treblinka- Poniatowo

Rytele

Roguska E.

Wileńska A.

Żochowska O.

1

8.00- 8.45

 

 

 

Dąbrowska I.

2

8.50- 9.35

 

 

 

Maliszewski J.

3

9.45- 10.30

 

 

 

Wileńska A.

4

10.40- 11.25

 

 

 

Roskosz E.

5

11.40- 12.25

 

I-III

7

33

Rytele

Treblinka- Poniatowo- Złotki

Wileńska A.

Roskosz E.

6

12.30- 13.15

12.25- 13.25

0

8,4

Treblinka- Poniatowo, Złotki

Bernasiuk M.

Roskosz E.

7

13.25- 14.20

13.25- 13.40

V-VI

 

3,3

 

Rytele

 

Żurawska E.

Roskosz E.

8

14.20-15.25

14.20- 15.05

PG

23

Kiełczew

 

Żurawska E.

Bernasiuk M.

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.25-7.55

SP,PG

SP,PG

54

21

Treblinka- Poniatowo

Rytele

Bernasiuk M.

Maliszewski J.

Roskosz E.

1

8.00- 8.45

 

 

 

Dąbrowska I.

2

8.50- 9.35

 

 

 

Wileńska A.

3

9.45- 10.30

 

 

 

Wileńska A.

4

10.40- 11.25

 

 

 

Roguska E.

5

11.40- 12.25

 

I-III

7

33

Rytele

Treblinka- Poniatowo- Złotki

Roguska E.

Żochowska O.

6

12.25- 12.40

12.25- 12.55

12.55- 13.25

0

8,4

Treblinka- Poniatowo, Złotki

Żochowska O.

Roguska E.

Wileńska A.

7

13.25- 14.30

VI

IB PG

3

3

Rytele

Rytele

Wileńska A.

8

14.20- 15.25

PG II-III

15

Kiełczew

Wileńska A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.