Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Rok szkolny 2013/2014

Dzień Patrona - Święto Szkoły


Rok szkolny 2011/12012

Święto Szkoły w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

Obchody Dnia Patrona w tym roku szkolnym przypadły na niedzielę 16 października. W Kościele w Prostyni o godzinie 16.00 odbyła się uroczysta Msza Święta odprawiona przez księdza proboszcza Krzysztofa Maksimiuka. Po mszy wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez młodzież naszej szkoły, następnie wspólnie ze społecznością lokalną odmówiliśmy różaniec. Ksiądz proboszcz na zakończenie uroczystości na ręce pani bibliotekarki Ewy Jakubik przekazał dla uczniów i nauczycieli Encyklikę Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

17 października ( w poniedziałek) w szkole odbyła się druga część obchodów Dnia Patrona. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną poświęconą osobie Jana Pawła II. Złożyli również kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.

 

{gallery}patron_2011{/gallery}

 

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Każda rocznica śmierci Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem w życiu Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni i parafii. Mimo że minęło już siedem lat od Jego odejścia, to postać i nauczanie naszego wielkiego Rodaka pozostają wciąż żywe. Ci, którzy pamiętają cały pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, teraz przekazują świadectwo kolejnym pokoleniom i dbają, aby najważniejsze papieskie przesłanie nie popadło w zapomnienie.

Uroczystości związane ze śmiercią Jana Pawła II w Prostyni odbywały się w środę 4 kwietnia. Brali w nich udział księża, uczniowie z Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni wraz ze sztandarem szkoły, nauczyciele, harcerze z 14 drużyny harcerskiej „Sokoły” ze swoim proporcem oraz licznie zgromadzeni parafianie. Tego dnia o godz. 15.00 wszyscy zgromadzili się przy budynku szkoły, uformowali kolumnę i przeszli do kapliczki w miejscu, gdzie przed wiekami stał pierwszy prostyński kościół. Stąd wyruszyła Droga Krzyżowa prowadzona przez ks. Pawła Błaszczyka. Na czele kolumny niesiony był krzyż, po bokach którego harcerze nieśli zapalone pochodnie. Rozważania poszczególnych stacji nawiązujące do współczesnych czasów, czytali nauczyciele i uczniowie prostyńskiej szkoły. W śpiewach między stacjami miejscowemu organiście pomagali przedstawiciele scholi parafialnej. Po przejściu niespełna kilometrowej trasy, w kościele odbyła się część artystyczna przygotowana przez p. Katarzynę Gąsior, uczniów klasy I gimnazjum i wspomnianą scholę. Program obejmował szereg wierszy połączonych tekstami narratorów opowiadających o najważniejszych wydarzeniach z życia Jana Pawła II i Jego przesłaniach. Część artystyczną zakończyła pieśń „Abba Ojcze”, która była hymnem Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, którym przewodniczył Papież – Polak. Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji nauczycieli i uczniów szkoły w Prostyni. Celebrans ks. kan. Krzysztof Maksimiuk w kazaniu zwracał uwagę na drogę życia błogosławionego Jana Pawła II jako wzór dla młodego pokolenia. Po zakończeniu nabożeństwa ks. kanonik przekazał szkole książkę „Droga czystej miłości”.

Rocznica śmierci naszego wielkiego Rodaka jest okazją do pogłębionej refleksji, zweryfikowania swoich życiowych wyborów, tworzy perspektywę, z której łatwiej można podsumować swoje postępowanie. Słowa Jana Pawła II - „Nie lękajcie się” - pozwalają z optymizmem iść przez życie, mimo wielu trudności. „Bóg jest Miłością!” Błogosławiony polski Papież w prostych słowach wyznacza cele dla wszystkich, którzy we współczesnym świecie pamiętają o Bożych przykazaniach. Pamięć o niezwykłym, wielkim Polaku motywuje do doskonalenia pracy nad własnymi słabościami, pokonywania rozlicznych raf współczesnego, cynicznego świata, dzielenia się dobrem ze wszystkimi zagubionymi w relatywizmie moralnym XXI wieku.

{gallery}droga krzyzowa12{/gallery}

Rok szkolny 2010/2011

6 lat bez Jana Pawła II

Uroczystości rocznicowe śmierci Jana Pawła II odbyły się w piątek 1 kwietnia. Całość rozpoczęła się o godz. 15.00 Drogą Krzyżową od kapliczki z figurą Chrystusa skazanego na śmierć do kościoła. Nabożeństwo prowadził ks. Paweł Błaszczyk, zaś czytającymi rozważania poszczególnych stacji byli nauczyciele prostyńskiej szkoły noszącej imię Jana Pawła II. Rozważania dotyczyły postępowania młodych ludzi, a każde z nich zakończone było dobrą radą na  przyszłość. Na czele kolumny marszowej był niesiony krzyż, za nim szło grono ministrantów i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni. Za grupą biorącą czynny udział w uroczystości podążali uczniowie, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni parafianie. Po przebyciu około kilometra kolumna dotarła do kościoła. Przede Mszą Świętą odbyła się część artystyczna pod tytułem „Nie cały umieram” w wykonaniu uczniów prostyńskiej szkoły pod kierunkiem p. Danuty Barszcz. W programie wykorzystano wiersze i fragmenty prozy ukazujące przesłanie miłości Jana Pawła II. Podsumowującym  tekstem była modlitwa do naszego Papieża o pomoc w trudach ziemskiego życia na wszystkich szczeblach społeczeństwa. Całość programu zwieńczyła pieśń „Barka”, której nie może zabraknąć na papieskich uroczystościach, zaintonowana przez młodzież, wykonana została przez wszystkich obecnych w kościele.  Mszę Świętą odprawił ks. Paweł Błaszczyk. W kazaniu zwracał szczególną uwagę na słowa Jana Pawła II, którymi pouczał świat oraz na wzór postępowania, jaki nasz Papież ukazywał całym swoim życiem. Wyraził także wielką radość z beatyfikacji, którą cieszy się także cała Polska. Jednocześnie była to troska o dalszą pracę nad sobą każdego rodaka.

„O, obejmij, Ojcze Święty, swym wzrokiem tę ziemię, z której przed laty wyszedłeś...” - fragment tekstu z części artystycznej.

 

{gallery}papiez_2011{/gallery}

 

Święto Szkoły


W sobotę 16 października przed szkołą zgromadzili się uczniowie i wychowawcy prostyńskiej szkoły, aby uczcić patrona Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.30. Zebranych przywitała dyrektor p. Ewa Szymanik. W obecności sztandaru szkoły i grupy harcerzy przedstawiciele klas postawili przed pomnikiem patrona zapalone znicze. Następnie cała kolumna ze sztandarem na czele, prowadzona przez radiowóz przemaszerowała do kościoła. Tam Mszę św. odprawił ks. Paweł Błaszczyk. Główna intencja tego nabożeństwa to modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Po mszy odbyła się część artystyczna przygotowana przez p. Edytę Borową i uczennice gimnazjum. Głos zabrał także  proboszcz ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, który przekazał życzenia nauczycielom i uczniom, aby Jan Paweł II był faktycznym wzorem postępowania. Na tym uroczystość się zakończyła.

 

{gallery}swieto_szkoly{/gallery}

Rok szkolny 2009/2010

Rocznica śmierci Jana Pawła II


Był z nami przez niemal 27 lat, szukał nas i pokazywał drogę Prawdy. Znał Go i cenił cały świat. Jan Paweł II – nasz Rodak. Zostawił po sobie  piękny wzór życia i śmierci. Od Jego odejścia minęło 5 lat. A my wciąż pamiętamy.

W Prostyni uroczystości rocznicowe śmierci Jana Pawła II odbyły się w środę 31 marca. Całość rozpoczęła się o godz. 15.00 Drogą Krzyżową. Pierwszą stację wyznaczyła kapliczka z figurą Chrystusa, znajdująca się w miejscu, gdzie przed wiekami stał pierwszy prostyński kościół, wówczas filialny parafii Kosów. Nabożeństwo prowadził ks. Paweł Błaszczyk, przy wsparciu dzieci i młodzieży czytających rozważania i śpiewających podczas przejść. Na czele kolumny marszowej był niesiony zasłonięty fioletem metalowy krzyż, po jego bokach harcerki trzymały pochodnie, za nimi szło grono ministrantów i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni. Za grupą biorącą czynny udział w uroczystości podążali uczniowie, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni parafianie. Po przebyciu około kilometra kolumna dotarła do kościoła. Mszę Świętą odprawił ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz prostyński. Słowo do zgromadzonych skierował diakon Piotr Pędzich. Zwrócił uwagę na wychowanie przez słowa Jana Pawła II, które widnieją na pomniku przy szkole: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”. Także ks. proboszcz w kilku zdaniach zachęcił do naśladowania naszego wielkiego Rodaka. Po mszy odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  Prostyni pod kierunkiem p. Danuty Barszcz. W programie wykorzystano wiersze i fragmenty prozy portretujące Jana Pawła II oraz pieśni związane z Papieżem, np. „Abba Ojcze”, „Nie lękajcie się”. Całość zakończyła się pieśnią „Znowu Cię spotykam”, podczas której uczniowie postawili zapalone znicze pod krzyżem papieskim.

Przez wiele lat swego pontyfikatu Jan Paweł II wołał do chrześcijan o pokój i miłość, o odwagę w wyznawaniu Chrystusa, o przyjęcie Go całym sercem, o sprawiedliwość, uczciwość i prawdę. Piękne to słowa i głębokie. Szkoda tylko, że tak trudno wypełniać ten papieski testament.

Rok szkolny 2008/2009

Święto Szkoły


Już po raz kolejny szkoła w Prostyni obchodziła swoje święto 16 października. Uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele parafialnym o godzinie 9.00. Mszę odprawił proboszcz ks. Krzysztof Maksimiuk. W homilii zwrócił uwagę na postać patrona szkoły Papieża Jana Pawła II i jego naukę. Podczas nabożeństwa obecny był sztandar szkoły, a szkolny zespół wokalny umilał je śpiewem. Czytania, modlitwę wiernych, psalm i procesję z darami przygotowali uczniowie. Tuż przed zakończeniem mszy, ks. Krzysztof Maksimiuk sprezentował wszystkim obrazki z tajemnicami różańcowymi. Następnie uformowana została kolumna, na czele której znajdował się sztandar i przemaszerowano do szkoły. Pod pomnikiem Patrona, gdzie wartę honorową trzymali harcerze, każda klasa postawiła znicz, a przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli wieniec. Na sali gimnastycznej zasiedli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: p. Marzena Dębowiak – radna wsi Prostyń, p. Andrzej Kucharek – radny wsi Kiełczew, przewodniczący Rady Rodziców ZSG w Prostyni, p. Anna Bialik – Szuladzińska – lekarz rodzinny w Prostyni, p. Jerzy Maliszewski – radny z Grądów, nauczyciel tej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. Ewa Szymanik, która odczytała życzenia dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, aby czerpać naukę ze słów Patrona Szkoły. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem p. Edyty Borowej i p. Ewy Jakubik. Esencją tego przedstawienia był cytat: „Świeca by świecić innym, musi spalać samą siebie”. Zakończeniem części artystycznej była pieśń „Barka”.

 

Rocznica śmierci Jana Pawła II


Był z nami przez niemal 27 lat, szukał nas i pokazywał drogę Prawdy. Znał Go i cenił cały świat. Jan Paweł II – nasz Rodak. Zostawił po sobie  piękny wzór życia i śmierci. Od Jego odejścia minęło 5 lat. A my wciąż pamiętamy.

W Prostyni uroczystości rocznicowe śmierci Jana Pawła II odbyły się w środę 31 marca. Całość rozpoczęła się o godz. 15.00 Drogą Krzyżową. Pierwszą stację wyznaczyła kapliczka z figurą Chrystusa, znajdująca się w miejscu, gdzie przed wiekami stał pierwszy prostyński kościół, wówczas filialny parafii Kosów. Nabożeństwo prowadził ks. Paweł Błaszczyk, przy wsparciu dzieci i młodzieży czytających rozważania i śpiewających podczas przejść. Na czele kolumny marszowej był niesiony zasłonięty fioletem metalowy krzyż, po jego bokach harcerki trzymały pochodnie, za nimi szło grono ministrantów i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni. Za grupą biorącą czynny udział w uroczystości podążali uczniowie, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni parafianie. Po przebyciu około kilometra kolumna dotarła do kościoła. Mszę Świętą odprawił ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz prostyński. Słowo do zgromadzonych skierował diakon Piotr Pędzich. Zwrócił uwagę na wychowanie przez słowa Jana Pawła II, które widnieją na pomniku przy szkole: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”. Także ks. proboszcz w kilku zdaniach zachęcił do naśladowania naszego wielkiego Rodaka. Po mszy odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  Prostyni pod kierunkiem p. Danuty Barszcz. W programie wykorzystano wiersze i fragmenty prozy portretujące Jana Pawła II oraz pieśni związane z Papieżem, np. „Abba Ojcze”, „Nie lękajcie się”. Całość zakończyła się pieśnią „Znowu Cię spotykam”, podczas której uczniowie postawili zapalone znicze pod krzyżem papieskim.

Przez wiele lat swego pontyfikatu Jan Paweł II wołał do chrześcijan o pokój i miłość, o odwagę w wyznawaniu Chrystusa, o przyjęcie Go całym sercem, o sprawiedliwość, uczciwość i prawdę. Piękne to słowa i głębokie. Szkoda tylko, że tak trudno wypełniać ten papieski testament.

Rok szkolny 2007/2008

Święto Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni


Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni swoje święto szkoły obchodził 17 października. Długie przygotowania zaowocowały piękną uroczystością składającą się z kilku etapów. Wzięli w niej udział: Wójt Gminy Małkinia Górna p. Marek Kubaszewski, wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratorium w Ostrołęce p. Jadwiga Dąbrowska, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej p. Danuta Włodarczyk,  dyrektor Szkoły Podstawowej im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie p. Andrzej Koroś, harcerze, nauczyciele czynni i emerytowani, rodzice oraz uczniowie, ubrani w stroje szkolne. Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godzinie 9.00 Mszą Świętą odprawioną przez ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka. Czynny udział wzięli w niej: nauczyciele, uczniowie, harcerze (czytając lekcję, modlitwę wiernych, biorąc udział w procesji z darami) oraz szkolny zespół wokalny, który uświetnił śpiewem nabożeństwo, a na zakończenie pięknie wyśpiewał niezapomnianą pieśń Jana Pawła II - „Barkę”. Po zakończeniu Mszy Świętej, wszyscy udali się zwartą grupą, prowadzoną przez Sztandar ZSG im. Jana Pawła II w Prostyni, na plac szkolny, przed pomnik poświęcony patronowi. Tam  zebrani  wysłuchali wzruszającej recytacji uczniów gimnazjum, dotyczącej odejścia Najznamienitszego Polaka i niezachwianej pamięci o Nim. Każdy z recytatorów ustawił pod pomnikiem znicze w kolorach papieskich. Taką również barwę miały wieńce złożone tu przez przedstawicieli uczniów i władz Gminy Małkinia Górna. Następnie, na sali gimnastycznej odbyło się ślubowanie I klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. W przemowie do pierwszoklasistów, dyrektor szkoły p. Wojciech Jakubik, podkreślał, że przynależność do szkoły im. Jana Pawła II zobowiązuje do przestrzegania zasad moralnych i godnego reprezentowania tejże placówki na zewnątrz. Głos zabrała także p. Jadwiga Dąbrowska, która wyraziła nadzieję, że uczniowie tej szkoły na pewno staną się wzorami dla innych poprzez zachowywanie zasad  i nieskazitelne postępowanie. W prezencie podarowała szkole multimedialną encyklopedię historii. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum ślubowali m.in. dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, a także obiecali poświęcić swój czas i umiejętności na rozsławienie swojej szkoły. Przyrzekali także: „Będę godnie reprezentował swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu”.  Klasa I szkoły podstawowej, której wychowawcą jest p. Iwona Wojciechowska,  liczy w tym roku tylko 14 osób. Jest to więc najmniejsza klasa w historii szkoły.

 

{gallery}patron/rok_szkolny_2007_2008/swieto_szkoly{/gallery}

 

 

2 kwietnia 2008r. - 3 rocznica śmierci patrona naszej szkoły Jana Pawła II


„Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy”
Jan Paweł II, Rzym, 6 III 1979

Wszyscy pamiętamy słowa  Leonardo Sandri wypowiedziane 2 kwietnia trzy lata temu: „O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. Pamiętamy, jak zgasło światło w oknie papieskim, jak niezliczone rzesze ludzi w każdym zakątku Polski i świata odbierały te słowa z płonącymi światełkami w dłoniach, jak w kościołach rozlegały się dzwony. Pamiętamy biało- czerwoną i biało- żółtą flagę powiewającą z kirem, nocne modlitwy w kościołach, na placach, na ulicach, w domach. Wszędzie. Pamiętamy zamykającą się księgę na skromnej drewnianej trumnie Naszego Papieża. Mijają trzy lata od tamtych dni. A pamięć pozostaje żywa, bardzo żywa. W Prostyni uroczystości rocznicy śmierci Papieża rozpoczęły się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II przed południem. Uczniowie przeżywali ten dzień jako święto szkoły. W obecności proboszcza parafii Prostyń ks. Krzysztofa Maksimiuka, wikariusza ks. Zbigniewa Średzińskiego, wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i sztandaru odbyła się uroczysta akademia zatytułowana „W mroku jest tyle światła”. Wykorzystano w niej poezję i prozę powstałą po śmierci Papieża, a także multimedialną prezentację absolwentki prostyńskiego gimnazjum Barbary Siwerskiej, która w roku 2005 zdobyła II miejsce w powiatowym konkursie o Janie Pawle II. Uroczystość ta przygotowana została przez 14 drużynę harcerzy „Sokoły” pod przewodnictwem druhny Elżbiety Żurawskiej i druhny Ewy Roguskiej. Na scenie ustawiony był specjalny ołtarzyk: portret Jana Pawła II, biało – żółte kwiaty i otwarta książka autorstwa Jana Pawła II z odręcznym podpisem samego Ojca Świętego. Po prawej stronie widniał napis: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Centralną część dekoracji stanowiło białe płótno, na którym wyświetlane były obrazy z projektora. Na krawędziach sceny ustawione były kompozycje  niewielkich zniczy i wiązanka kwiatów. Po bokach stanęli harcerze z płonącymi zniczami, a obok lektorzy. Prezentacja składała się z ogromnej ilość zdjęć z różnych okresów pontyfikatu Jana Pawła II, tekstów papieskich, a także osobistych przeżyć przedstawicielki pokolenia zwanego pokoleniem JP II. Wzruszające były wspomnienia dotyczące spotkanie z papieżem w Białymstoku w 1991 roku, wizyty papieskiej w Drohiczynie w 1999 roku, dramatyczne chwile na przełomie marca i kwietnia 2005 roku oraz kolejne dni aż do pamiętnego pogrzebu.  Akademia zakończyła się odśpiewaniem piosenki oazowej „Barka”, która stała się swoistym hymnem papieskim. Następnie Sztandar ZSG w Prostyni, harcerze i przedstawiciele klas udali się pod obelisk poświęcony patronowi szkoły, aby złożyć wiązankę i zapalić znicze.
Dalsza część uroczystości rocznicowych miała miejsce w kościele parafialnym. O godzinie 20.00 została odprawiona Msza Święta w intencji jak najszybszej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Kazanie do licznie zgromadzonych wiernych skierował ks. Krzysztof Maksimiuk. Nawiązał w nim do minionej niedawno uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która jest Dniem Świętości Życia, ustanowionym przez Papieża Jana Pawła II. Podstawowym celem tego dnia jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie. Katolicy nie mogą ignorować żadnego życia: ani bardzo młodego, ani dość podeszłego. Trudne chwile Naszego Papieża tuż przed śmiercią pokazują, że tylko Bóg może to ziemskie wędrowanie zakończyć. Po Mszy Świętej ponownie zaprezentowano multimedialny program ze szkoły, zakończony wspólnym śpiewem pieśni „Barka”. Następnie odmówiona została Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a potem dziesiątka różańca w intencji Jana Pawła II i modlitwa o Jego beatyfikację. Na zakończenie odśpiewany został Apel Jasnogórski. W godzinę śmierci Papieża donośnie zabiły dzwony kościelne, będące zwieńczeniem uroczystości tego dnia.
Zgodnie z prośbą Jana Pawła II, po Jego śmierci odprawiane są Msze Święte, płyną modlitwy, płoną znicze oraz wybrzmiewają tony „Barki” i innych pieśni religijnych. Dni październikowe i kwietniowe jednoczą Polaków i skupiają myśli na Tym, który był najpiękniejszym darem, jaki Polska otrzymała od Boga. W ten czas refleksji nasuwają się na myśl słowa Jana Pawła II, wypowiedziane do wiernych zaraz po wyborze na papieża: „Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie”.

 

{gallery}patron/rok_szkolny_2007_2008/dzien_papieski{/gallery}

Rok szkolny 2006/2007

Dzień Patrona – Święto Szkoły w Prostyni


16 dzień października zapisuje się w życiu prostyńskiej szkoły jako najważniejszy dzień roku szkolnego, gdyż obchodzony  jest Dzień Patrona – Jana Pawła II. Dzisiaj nie odbywały się żadne zajęcia lekcyjne, a uczniowie i nauczyciele przyszli w odświętnych strojach. Na tę uroczystość zostali zaproszeni zacni goście: Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce p. Edward Górecki, wizytator tejże Delegatury p. Jadwiga Dąbrowska, Wójt Gminy Małkinia Górna p. Marek Kubaszewski, wice wójt p. Jan Borowy, Dyrektor Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych p. Danuta Włodarczyk oraz odpowiedzialna za promocję gminy p. Grażyna Dąbkowska.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 900 wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie kilka słów do zebranych skierował dyrektor szkoły p. Wojciech Jakubik, ukazując wagę tego dnia. Potem głos zabrał p. Edward Górecki, który gratulował patrona i na ręce dyrektora złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ostatnim mówcą był wójt p. Marek Kubaszewski, który wyraził swoją aprobatę dla projektu organizacji Dnia Patrona.

Kolejnym etapem uroczystości był apel przed budynkiem szkoły, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Tam przed pomnikiem upamiętniającym nadanie szkole imienia Jana Pawła II odbyła się krótka część artystyczna wspominająca tę wielką postać. Został odczytany życiorys papieża i wyrecytowane wiersze uczniów opiewające Jego cudowne życie. Pod pomnikiem ułożono z zapalonych zniczy krzyż i złożono wiązankę kwiatów. Następnie została uformowana kolumna ze sztandarem na czele oraz przedstawicielami władz i pod eskortą policji ruszyła w stronę kościoła.

We mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza Krzysztofa Maksimiuka wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Prostyni. W homilii ksiądz zwrócił uwagę na wielkie znaczenie modlitwy w życiu młodych ludzi, a także na współdziałanie szkoły i rodziców z dobrą wolą ucznia. Nabożeństwo uświetnione było śpiewem koła wokalnego ze szkoły w Prostyni. Po mszy odbyła się koronacja Koronami Świętej Anny.

To była piękna uroczystość, która powoli staje się tradycją Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni.

 

{gallery}patron/rok_szkolny_2006_2007/swieto_szkoly{/gallery}

 

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu pod hasłem:


 

„Wy jesteście moją nadzieją”

15 listopada sala gimnastyczna prostyńskiej szkoły zapełniła się laureatami konkursów: recytatorskiego, plastycznego i wiedzy o Janie Pawle II. Przybyli przedstawiciele ze szkół: w Kańkowie, Wólce Okrąglik, Orle, Małkini nr 1, Małkini nr 2 i Prostyni. Na widowni zasiedli także uczniowie kilku klas szkoły w Prostyni. O wspaniałą scenografię sali zadbała p. Oksana Żochowska – w centralnym miejscu sceny znajdował się  portret uśmiechniętego Papieża, z lewej widniało hasło konkursu” Wy jesteście moją nadzieją”,  a z prawej cytaty z części artystycznej, np. „Najprzystojniejszy Księże Kardynale!”, „Wujek jestem!”, „Stasiu Dziwisz, czy ty się nie dziwisz?”. Na drabinkach zawisła kolekcja najlepszych prac z konkursu plastycznego.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną pod tytułem „Uśmiech Jana Pawła II” przygotowaną przez uczniów z koła teatralnego i wokalnego szkoły pod kierunkiem p. Ewy Jakubik i p. Małgorzaty Siwerskiej. Program obejmował najzabawniejsze anegdoty i powiedzenia Papieża, przeplatane piosenkami ściśle związanymi z Jego życiem. Występ zakończyła wspólnie odśpiewana pieśń „Barka”.

Po burzy oklasków głos zabrał dyrektor szkoły p. Wojciech Jakubik, który w kilku zdaniach podziękował za wzięcie udziału w konkursach  i zapewnił, że tego typu impreza będzie organizowana cyklicznie każdego roku. Po tych słowach nastąpiła najprzyjemniejsza część uroczystości – przekazanie nagród książkowych , dyplomów i podziękowań. Jako pierwszy rozstrzygnięto konkurs recytatorski. Brało w nim udział 17 uczestników ze szkół podstawowych. Nagrodzono 6. Nagrody wręczał przedstawiciel komisji konkursowej ks. dr Zbigniew Średzińki. Następnie p. Oksana Żochowska obdarowała 9 z 38 uczestników konkursu plastycznego z klas IV – VI. Ostatnimi  nagrodzonymi byli 4 przedstawiciele gimnazjum, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Wszystkich uczestników było 13. Nagrody wręczała p. Katarzyna Rostek. Doceniona została także praca nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów – otrzymali oni piękne podziękowania. Na zakończenie laureatka I miejsca w konkursie recytatorskim Estera Rostek zaprezentowała zwycięski wiersz.

 

{gallery}patron/rok_szkolny_2006_2007/konkurs{/gallery}

 

2 kwietnia 2007r.-Rocznicowe obchody w Prostyni

 

„Księga się zamyka

znowu Cię spotykam.

Stoisz w oknie w niebie

znowu widzę Ciebie”

 

Dzień 2 kwietnia trwale został wpisany w życie katolików w Polsce i zagranicą. Nie ma osoby, która nie wiedziałaby, co ten dzień oznacza. Każdy dwa lata temu silnie przeżywał odejście Jana Pawła II. W Prostyni ten dzień czczony jest w swoisty sposób, ponieważ miejscowa szkoła nosi imię Papieża, a w parafialnym kościele znajdują się naczynia liturgiczne podarowane temu sanktuarium przez samego Ojca Świętego. Dlatego Jego postać jest tu szczególnie bliska.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się w szkole, gdzie, jak przystało na taką wielką uroczystość wszyscy uczniowie i nauczyciele wystrojeni byli w stroje galowe z przypiętą białą kokardką.  Podczas zajęć lekcyjnych odbyła się bardzo wzruszająca część artystyczna przygotowana przez p. Danutę Barszcz, p. Katarzynę Rostek i uczniów. W programie wykorzystano wiele wierszy powstałych tuż po śmierci Jana Pawła II oraz teksty papieskie. Między poezję i prozę wpleciona została przepiękna pieśń „Barka”.

Dla wszystkich parafian prostyńskich uroczystości zorganizowane zostały późnym wieczorem. O godzinie 19.00 znaczna grupa zebrała się na placu szkolnym przy pomniku poświęconym Papieżowi. Tu harcerze i uczniowie przypięli wszystkim białe kokardki, które symbolizowały niesłabnącą pamięć o największym Polaku w dziejach naszego kraju. Hołd Papieżowi poprzez swoją obecność i modlitwę oddali księża prostyńscy, służba liturgiczna, strażacy, harcerze, nauczyciele, uczniowie i cała wspólnota parafialna.  Prologiem obchodów było złożenie wieńca i zapalenie zniczy w kształcie krzyża pod obeliskiem papieskim. Następnie rozpoczęła się Droga Krzyżowa, której przewodniczył ks. Zbigniew Średziński. Na czele pochodu był niesiony wielki brzozowy krzyż w otoczeniu płonących pochodni. Długi korowód sunący około kilometrową trasą ze szkoły do kościoła, eskortowany był przez policję z komisariatu w Małkini. Po dojściu do kościoła ks. proboszcz Krzysztof Maksimiuk odprawił mszę  świętą w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Czas między mszą, a apelem o godzinie 21.37 wypełniony był częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży. Dokładnie w godzinę śmierci Papieża zawyła syrena strażacka i biły kościelne dzwony.

Dzień ten z całą pewnością jednoczy wszystkich wiernych kościoła katolickiego i daje wspaniałą podbudowę do jak najlepszego przeżywania Świąt Wielkanocnych.

{gallery}patron/rok_szkolny_2006_2007/dzien_papieski{/gallery}

14 DH "SOKOŁY"

Grafika losowa

8.jpgPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.